Kaip keisti mokėjimo periodą

Sužinokite, kaip pakeisti įmokų už Hostinger paslaugas dažnį

Atnaujinta prieš daugiau kaip savaitę

Įmokų už Hostinger paslaugas dažnį galima keisti dviem būdais 👇

Keiskite įmokų dažnį atnaujindami paslaugą

Ši parinktis leidžia atnaujinti norimą Hostinger paslaugą bet kuriam pasirinktam laikotarpiui, nepaisant to, ar automatiniai mokėjimai už paslaugą yra įgalinti, ar ne.

Jei už šią paslaugą jau buvo išrašyta pratęsimo sąskaita, iš anksto padenkite šį mokėjimą, kad galėtumėte pakeisti atsiskaitymo ciklą.

Atsidarykite savo Hostinger paskyros skiltį Mokėjimai ir šalia norimos paslaugos spauskite Atnaujinti dabar:

Pasirinkite pageidaujamą įmokų dažnį ir atlikite mokėjimą.

Keiskite įmokų dažnį neatnaujindami paslaugos

Prieš atlikdami šį pakeitimą įsitikinkite, kad laikomasi šių reikalavimų:

 • Paslaugai įjungtas automatinis atnaujinimas

 • Paslaugos būsena aktyvi

 • Paslauga nėra vienkartinis pirkimas

 • Nėra laukiančių paslaugos atnaujinimo sąskaitų faktūrų

Jei už šią paslaugą jau buvo išrašyta pratęsimo sąskaita, iš anksto padenkite šį mokėjimą, kad galėtumėte pakeisti atsiskaitymo ciklą.

Atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atsidarykite savo Hostinger paskyros skiltį Mokėjimai

 2. Spustelėkite rodyklę šalia paslaugos (❯):

  Hostinger paskyros puslapyje Mokėjimai esantis mygtukas leidžia sužinoti daugiau apie plano informaciją

 3. Eilutėje Mokėjimo periodas spauskite Keisti:

  Informacijos apie planą puslapyje esantis mygtukas Keisti mokėjimo periodą


 4. Iš išskleidžiamojo meniu pasirinkite norimą periodą ir spauskite Išsaugoti:

  Įmokų dažnio nustatymai

Prieglobos ir el. pašto prieglobos parinktys yra 1 mėnuo, 12 mėnesių, 24 mėnesiai ir 48 mėnesiai. Kalbant apie domenus, trumpiausias galimas atnaujinimo laikotarpis yra vieneri metai.

Daugeliui paslaugų pasirinkus ilgesnį laikotarpį, mėnesio kaina pagerės 💡

Tai viskas! Kitas atsiskaitymo ciklas bus tas, kurį ką tik pasirinkote – jis įsigalios nuo paslaugos atnaujinimo datos . Jei pasirinksite neautomatinį atnaujinimą iki tos datos, turėsite galimybę atnaujinti tik tokiam pat laikotarpiui, kaip ir dabartinis laikotarpis .

Dėl šios priežasties rekomenduojame palaukti automatinio atnaujinimo ir bus pritaikytas naujas atsiskaitymo laikotarpis 😊

Ar gavote atsakymą į savo klausimą?